Mails / conversatie samenvoegen of linken

Je bent hier:

Soms heb je 2 mails / conversaties over hetzelfde onderwerp van verschillende klanten of mailadressen en kan het handig zijn deze 2 mails samen te voegen of te linken.

Samenvoegen van een gesprek

Als je kiest om 2 mails / conversaties samen te voegen komen beide mail conversaties in de conversatie waar je kiest voor samenvoegen. Je hebt bijvoorbeeld mail 1 van klant A(1) en mail 2 van Klant B(2), maar deze wil je combineren tot één conversatie (voor het overzicht).

Om de mails / conversaties samen te voegen klik je op de mail die je wilt behouden, in dit geval mail 1 van klant A(1).

Klik in de rechterbalk op het ” icoon (Voeg een gesprek samen of koppel ze(1)

Zoek nu de mail op die je wilt samenvoegen(1) (in dit geval “mail 2”) en klik op zoeken(2).
Zoek de mail op in de lijst en klik vervolgens op het samenvoegen icoon(3)

Er verschijnt een waarschuwing.
Je kunt er voor kiezen om de originele mail / conversatie te verwijderen(1). Vaak wil je dat, mede omdat je ze gaat samenvoegen, maar je hebt de keuze om de originele mail / conversatie te laten bestaan
Klik op Ja, voeg de gesprekken samen(2)

Zoals je in onderstaande voorbeeld kunt zien, zijn beide mails / conversaties nu samengevoegd

Linken van een gesprek

Inhoudsopgave
Schuiven naar boven