Mail verplaatsen naar map

Je bent hier:

Om een mail te verplaatsen naar een map, open je de mail en klik je op de verplaats naar map knop (1). Je selecteert eenvoudig de map waarnaartoe je de mail wilt verplaatsen (2), of kiest één van de overige standaard mappen (4).

Om een map/label toe te voegen of beheren klik je op voeg een nieuw label toe of beheer labels (3). Zie ook https://mailflowr.nl/help/help/labels-mappen-toevoegen/

Als je een mail hebt verplaatst naar een map, dan verschijnt deze in de label/map explorer linksonder (1).

Inhoudsopgave
Schuiven naar boven