Klanten aanmaken / bewerken

Je bent hier:

Om een klant handmatig aan te maken of te bewerken klik je rechtsboven op je naam (1) en ga je naar klanten en bedrijven(2)

Je komt nu in het klanten scherm, om bedrijven aan te maken / bewerken zie: https://mailflowr.nl/help/help/bedrijven-aanmaken-bewerken/

Klant zoeken

Om een klant op te zoeken klik je op klanten(1), vervolgens zoek je de klantnaam op(2). Je kunt eventueel ook filteren op label(4) om te zoeken of bulk acties uit te voeren.

Om het klantrecord te tonen klik je op de klant(3), het klantrecord wordt dan geopend. Zie hieronder.

Je ziet hier de basis gegevens van de gebruiker. Deze kun je aanpassen
Ook is het mogelijk om extra velden toe te voegen aan het klantrecord (aangepaste velden). Hoe dit moet vind je hier: https://mailflowr.nl/help/help/aangepaste-velden/
!!Let op!! vergeet niet op bijwerken te klikken onder aan de pagina na een wijziging

Labels toevoegen

Je kunt klanten labelen om overzicht te houden en om te kunnen zoeken per label. Ook kun je snel bulk acties uitvoeren door te filteren op label.
Wil je een nieuw label aanmaken? Hoe je dat doet vind je hier: https://mailflowr.nl/help/help/klant-labels-aanmaken-bewerken.
Om het label toe te voegen ga je naar het klantrecord en voeg je eenvoudig (meerdere) labels toe (1).

!!Let op!! vergeet niet op bijwerken te klikken onder aan de pagina na een wijziging

Het label is nu toegevoegd aan de klant.

Klant zoeken op label

Als je labels het toegevoegd aan een klant is het ook mogelijk om de klant op te zoeken via het label.
Selecteer dan het label of meerdere labels in het zoekvenster(1), zie hieronder:

Bedrijf klant aanpassen

Om het bedrijf aan te passen ga je naar het veld bedrijf (1) en zoek je het bedrijf op. bestaat het bedrijf nog niet, maak deze dan aan, zie: https://mailflowr.nl/help/help/bedrijven-aanmaken-bewerken

!!Let op!! vergeet niet op bijwerken te klikken onder aan de pagina na een wijziging

Klant toevoegen

Een klant wordt automatisch aangemaakt als je een mail ontvangt of een mail verstuurt naar een klant,
Om een klant handmatig toe te voegen klik je op voeg klant toe(1) in het klanten en bedrijven scherm.

Voer alle gegevens in. Ook is het mogelijk om extra velden toe te voegen aan het klantrecord (aangepaste velden). Hoe dit moet vind je hier: https://mailflowr.nl/help/help/aangepaste-velden/
!!Let op!! vergeet niet op bijwerken te klikken onder aan de pagina

Klant verbergen

Om een klant te verbergen zoek je de klant op(1) klik je op het oogje achter de klant (2) . De klant is nu verborgen.
Als een klant verborgen is, wordt deze niet getoond wanneer je deze in typt tijdens het opstellen van een mail. Hij wordt nog wel getoond als je zoekt binnen klanten en bedrijven.

Wil je de klant later toch weer tonen, zoek dan de klant op(1) en klik opnieuw op het oogje (2) (deze is nu rood). Hierna zal he oogje weer normaal zwart worden en is de klant weer zichtbaar.

Verborgen klanten tonen

Om in één keer alle verbogen klanten weer te geven ga je naar het klanten en bedrijven scherm en klik je op het pijltje naast voeg klant toe(1) en vervolgens op toon verborgen gebruikers(2).
Alle verbogen gebruikers worden nu getoond.

Je zou meerdere klanten kunnen selecteren en ze allemaal weer zichtbaar maken. Zie ook hieronder de bulk acties

Bulk acties uitvoeren

Inhoudsopgave
Schuiven naar boven