Botsing detectie

Je bent hier:

Wanneer 2 medewerkers kort na elkaar een antwoord sturen (2), wordt er een botsing gedetecteerd. De mail wordt dan nog niet verzonden. De gebruiker krijgt dan een waarschuwing. Dit is om dubbele antwoorden te voorkomen.

Je kunt dan het antwoord:
Verwijderen(3): Het bericht wordt verwijderd en NIET verzonden
Bewerken(4): Je kunt het bericht bewerken en alsnog verzenden
Verzenden(4): Het antwoord wordt alsnog verzonden

De conversatie verschijnt ook onder botsingen(1) in het linker menu.

Botsing detectie instellen

Klik rechtsboven op je naam(1) en kies voor Globale Instellingen(2)

Botsing detectie is in te stellen via Algemeen instellingen (1)> Botsingdetectie(2) -> kies vervolgens de duur of schakel uit(3).

Inhoudsopgave
Schuiven naar boven