Mailbox – Overige instellingen

Je bent hier:

Mailbox Gebruikers

Hier zie je de gebruikers doe toegang hebben tot de mailbox.
Voor het aanmaken van een gebruiker zie: https://mailflowr.nl/help/help/gebruiker-aanmaken/
Voor het toegang geven van een bestaande gebruiker, zie https://mailflowr.nl/help/help/gebruiker-toegang-geven-mailbox/

Meldingen

Verbinden en verzenden

Synchroniseer uitgaande mails

Aanpassen

Automatisch antwoord en handtekeningen

Voor het instellen van een handtekening zie: https://mailflowr.nl/help/help/instellen-standaard-handtekening/

Black en White list

Workflows

Inhoudsopgave
Schuiven naar boven