Acties in de berichtweergave

Je bent hier:

Als je in de berichtweergave zit (als je een mail geopend hebt. Verschijnt er boven aan de mail een lint met acties

Hieronder vind je een uitleg per knop van links naar rechts


Terug naar lijstweergave

Om terug te keren naar de lijstweergave klik je op de knop terug naar lijstweergave (1)


Antwoord

Om een antwoord te sturen klik je eenvoudig op de antwoord knop (1)

Je komt dan in de mail-editor en kunt een antwoord opstellen (1)
Vervolgens kun je de status wijzigen (2) en eventueel de mail toewijzen aan een andere collega (3)
Ben je klaar met het opstellen van de mail, dan klik je op Stuur antwoord (4)
Nieuw. ook mogelijk om een antwoord in te plannen voor latere verzending, zie https://mailflowr.nl/help/help/verzend-later-optie-zend-later/


Notitie toevoegen

Om een notitie toe te voegen klik je eenvoudig op de knop notitie toevegen(1)
Je vult vervolgens de tekst in (2) voor de notitie. Noties zijn nooit zichtbaar voor de klant.
Je hebt de keuze om de notitie alleen zichtbaar te maken voor jezelf (3).
Ben je klaar met opstellen van de notitie, dan klik je op notitie opslaan (4)

De notitie is nu opgeslagen en bijgevoegd aan de mail


To-do / Taak aanmaken

Om een to-do of taak aan te maken klik je op de to-do knop (1)

Lees hier hoe de taakmanager werkt: https://mailflowr.nl/help/help/to-do-taakmanager/

Status van een conversatie

Om de status van een mail te wijzigen klik je op het status wijzigen icoon(1). Dit opent een submenu met de beschikbare statussen.

Toewijzen van een conversatie

Om een conversatie toe te wijzen aan jezelf, collega, een groep of terug te zetten naar postvak in (iedereen), klik je op het toewijzen icoon(1).
Dit opent een menu met beschikbare collega’s of groepen waar je een conversatie aan toe kunt wijzen.

Verplaatsen naar map

Om de conversatie te verplaatsen naar een map klik je op het mappen icoon(1). Dit opent een menu met beschikbare mappen(2).
Voor meer info over mappen en labels zie: https://mailflowr.nl/help/help/labels-mappen-toevoegen/

Label toevoegen

Om een label toe te voegen aan een conversatie klik je op het label icoon(1). Dit opent een menu met beschikbare labels(2).
Voor meer info over labels en mappen zie: https://mailflowr.nl/help/help/labels-mappen-toevoegen/

Doorsturen

Om een gesprek door te sturen klik je op het doorsturen icoon(1).

Let op! De doorgestuurde mail wordt een NIEUWE conversatie. Meestal wordt er voor gekozen om de originele conversatie op gesloten te zetten, zodat je maar één open conversatie over houdt.
Je ziet namelijk in de doorgestuurde mail altijd een link naar de originele mail terug, zodat je altijd alle historie in beeld hebt.
Dit ziet er dan als volgt uit:

Inhoudsopgave
Schuiven naar boven